Lokaliteter: Ødegårdskilen 1684 Vesterøy: 05.04.2019

Rapportør:Jan-Erik Olsen
Observatører:Jan-Erik Olsen
Lokalitet:Ødegårdskilen 1684 Vesterøy (Hvaler, Viken)
Dato:05.04.2019
Registrert:07.05.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:opphold, dagtemp +12,3 natt + 4,2
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Jan-Erik Olsen (05.04.2019)