Lokaliteter: Otteid (Storedal): 01.05.2019

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Dato:01.05.2019
Registrert:10.05.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Egg/larver sanket i Otteid. Larvene klekket i fangenskap.
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Conistra rubiginea (Gult flatfly)
Antall:5
Merknad:Nyklekket 1. mai, fra egg lagt 21. april. Her på et lønneblad, men fores på seljeblader.
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Larve
© Ivar Stormo (01.05.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Trichiura crataegi (Hagtornspinner)
Antall:10
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Larve
© Ivar Stormo (01.05.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Larve
© Ivar Stormo (01.05.2019)
© Ivar Stormo (01.05.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Endromis versicolora (Vårspinner)
Antall:56
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Egg
© Ivar Stormo (01.05.2019)