Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Ådalen: 09.07.2019

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Ådalen (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:09.07.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Et lite område med "villniss" i en fin lavhusbebyggelse.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (09.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (09.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa cardui (Tistelsommerfugl)
Antall:13
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (09.07.2019)