Lokaliteter: Søre Kjømme: 08.07.2019

Rapportør:Caroline Ann Mathieson
Observatører:Caroline Ann Mathieson
Lokalitet:Søre Kjømme (Rollag, Viken)
Dato:08.07.2019
Registrert:09.07.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:sol
Kommentar til funn:hann og hunn
Observasjonstype:Tilfeldig
Værforhold:sol
Observasjonstype:Tilfeldig
Værforhold:sol
Observasjonstype:Tilfeldig
Værforhold:sol

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Boloria selene (Brunflekket perlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Caroline Ann Mathieson (08.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Coenonympha pamphilus (Engringvinge)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Adscita statices (Grønn metallsvermer)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Caroline Ann Mathieson (08.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa cardui (Tistelsommerfugl)
Merknad:5 +
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Kommentar:mange i flere steder
© Caroline Ann Mathieson (08.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa cardui (Tistelsommerfugl)
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen