Lokaliteter: Brattekleiv, Tromøy: 15.07.2018

Rapportør:Kristina Kvam
Observatører:Kristina Kvam
Lokalitet:Brattekleiv, Tromøy (Arendal, Agder)
Dato:15.07.2018
Registrert:15.07.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Kommentar til funn:Funnet av ivrig hund, og reddet.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Mimas tiliae (Lindesvermer)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Larve
© Kristina Kvam (15.07.2018)