Lokaliteter: Hellestøstranden: 02.08.2019

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Hellestøstranden (Sola, Rogaland)
Dato:02.08.2019
Registrert:06.08.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila straminella (Blek nebbmott)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Macrothylacia rubi (Bringebærspinner)
Antall:1
Voksestadium:Larve


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila inquinatella (Gul nebbmott)
Antall:15
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lycaena phlaeas (Ildgullvinge)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Maniola jurtina (Rappringvinge)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena filipendulae (Seksflekket bloddråpesvermer)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (02.08.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Pieris brassicae (Stor kålsommerfugl)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa cardui (Tistelsommerfugl)
Antall:8
Voksestadium:Voksen