Lokaliteter: Tomtabakken 3: 16.08.2019

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Lokalitet:Tomtabakken 3 (Lillestrøm, Viken)
Dato:16.08.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Skyet, 14 grader
Kommentar til funn:På husvegg
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (16.08.2019)