Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Bredmosen: 10.06.2019

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Bredmosen (Marker, Østfold)
Dato:10.06.2019
Registrert:10.09.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Jodis putata (Blåbærbladmåler)
Antall:10
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus alienellus (Myrnebbmott)
Antall:5
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (10.06.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Boloria euphrosyne (Rødflekket perlemorvinge)
Antall:10
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa cardui (Tistelsommerfugl)
Antall:50
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:100
Voksestadium:Voksen