Breiskallen: 10.10.2019

Norge»Innlandet»Gjøvik»Breiskallen»10.10.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Tina Maria Brenden
Observatører:Tina Maria Brenden
Område:Breiskallen (Gjøvik, Innlandet)
Dato:10.10.2019
Registrert:12.10.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig
 Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler)
Antall:6
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Tina Maria Brenden (10.10.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta miata (Lys irrmåler)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Tina Maria Brenden (10.10.2019)