Lokaliteter: Otteid (Storedal): 21.08.2019

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Dato:21.08.2019
Registrert:16.10.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Chlorissa viridata (Heibladmåler)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Puppe
Kommentar:Fra egen avl - egg lagt 20. juni, klekket 27. juni. Larve på røsslyng.
© Ivar Stormo (21.08.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Furcula furcula (Liten gaffelstjert)
Antall:3
Voksestadium:Larve
Kommentar:6 uker gammel, fra egg lagt 9.7.
© Ivar Stormo (21.08.2019)