Lokaliteter: Årviknes: 26.11.2019

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Årviknes (Ullensvang, Vestland)
Dato:26.11.2019
Registrert:13.12.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Vindstill, ikke regn, 2-4 grader om natten
Kommentar til metode:Lys satt på kvelden før. Analysert angitt dato
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
En nærstående art, Operopthera bruceata Nord Amerika), har en thorax-temperatur lik lufttemperaturen. Den er sett fly i 3 kuldegrader. En må anta at også Brun høstmåler også er vekselvarm, uten å øke thorax-temperaturen (slik nattfly gjør). Det er kun hannen som kan fly (hunnen er vingeløs). Den tar ikke til seg føde som imago. Referanse (for den nærstående arten): Heinrich, B., and T. P. Mommsen. 1985. Flight of winter moths near 0 C. Science 228:177-179.
© Ole Terland (26.11.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Thera juniperata (Grå einerbarmåler)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler)
Antall:5
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (26.11.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Erannis defoliaria (Stor frostmåler)
Antall:4
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (26.11.2019)