Lokaliteter: Rødsåsen: 12.01.2020

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Rødsåsen (Moss, Viken)
Dato:12.01.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:4 grader, sol, litt vind.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Favonius quercus (Eikestjertvinge)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Egg
© Ivar Stormo (12.01.2020)