Lokaliteter: Bakkeløkka: 28.04.2019

Rapportør:Eli Gates
Observatører:Eli Gates
Lokalitet:Bakkeløkka (Asker, Viken)
Dato:28.04.2019
Registrert:25.02.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Lettskyet
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Semioscopis steinkellneriana
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (28.04.2019)