Lokaliteter: Indre Boge: 06.04.2020

Rapportør:Sveinung Sigbjørnsen
Observatører:Sveinung Sigbjørnsen
Lokalitet:Indre Boge (Vaksdal, Vestland)
Dato:06.04.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent vær, 11 grader, vind
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:8
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (06.04.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (06.04.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (06.04.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:10
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (06.04.2020)