Lokaliteter: Meheia: 26.04.2020

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Lokalitet:Meheia (Kongsberg, Viken)
Dato:26.04.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Callophrys rubi (Grønnstjertvinge)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (26.04.2020)