Lokaliteter: Hesthaugen: 19.05.2020

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Hesthaugen (Bergen, Vestland)
Dato:19.05.2020
Registrert:20.05.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Klart, 12 + grader.
Kommentar til metode:Satt på garasjevegg
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Alucita hexadactyla (Kaprifolfingermøll)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen
Har vært fraværende i flere år. Og der satt den!!
© Ole Terland (19.05.2020)