Lokaliteter: Tyrihjellåsen 33, Solbergfoss: 02.06.2020

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Tyrihjellåsen 33, Solbergfoss (Indre Østfold, Viken)
Dato:02.06.2020
Registrert:04.06.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Klart, flau vind 15 gr.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Selenia dentaria (Blek månemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (02.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Plagodis pulveraria (Bred skumringsmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (02.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Macrothylacia rubi (Bringebærspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (02.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Bupalus piniaria (Furumåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (02.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Sphinx pinastri (Furusvermer)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (02.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia tantillaria (Grandvergmåler)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aphomia sociella (Humlebolvoksmott)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (02.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (02.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (02.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea illyria (Skogengfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (02.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Odontopera bidentata (Tannmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (02.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Cucullia chamomillae (Vårhettefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (02.06.2020)