Lokaliteter: Bruveien 11b 3055 Krokstadelva: 03.06.2020

Rapportør:Sarune Rimsiene
Observatører:Sarune Rimsiene
Lokalitet:Bruveien 11b 3055 Krokstadelva (Drammen, Viken)
Dato:03.06.2020
Registrert:04.06.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Varmt, 27 grader, sole
Kommentar til metode:funnet ved et uhell
Kommentar til funn:Kveldpåfugløye
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Smerinthus ocellata (Kveldpåfugløye)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Kveldpåfugløye
© Sarune Rimsiene (03.06.2020)
© Sarune Rimsiene (03.06.2020)
© Sarune Rimsiene (03.06.2020)