Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Nes fort: 23.06.2020

Rapportør:Svein Sellevold Bekkum
Observatører:Svein Bekkum
Lokalitet:Nes fort (Lødingen, Nordland)
Dato:23.06.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Overskyet men varmt og vindstille.
Kommentar til metode:Hoving-
Kommentar til funn:Strandsone med tilhørende strandenger, myrdrag, blomsterbakker, lyngheier og svaberg.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scopula ternata (Blåbærurtemåler)
Antall:4
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Arctia caja (Brun bjørnespinner)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Larve


Artsdatabanken logo
Art:Phiaris bipunctana (Båndprydvikler)
Antall:50
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Art:Eupithecia (Dvergmålere)
Antall:30
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma albulata (Englundmåler)
Antall:20
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phiaris obsoletana (Fjellprydvikler)
Antall:25
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (23.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Epirrhoe alternata (Grå mauremåler)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dichrorampha plumbana (Grå rotvikler)
Antall:25
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (23.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Phiaris metallicana (Gullprydvikler)
Antall:12
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Anania funebris (Gullrisengmott)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phiaris schulziana (Lyngprydvikler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus alienellus (Myrnebbmott)
Antall:6
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (23.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Semiothisa clathrata (Rutemåler)
Antall:50
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis unguicella (Røsslyngsigdvikler)
Antall:50
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Antall:50
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (23.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Polyommatus icarus (Tiriltungeblåvinge)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cydia succedana (Tiriltungeglansvikler)
Antall:10
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:15
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Grapholita orobana (Vikkefrøvikler)
Antall:4
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (23.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis badiana (Vikkesigdvikler)
Antall:100
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cosmorhoe ocellata (Øyemåler)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (23.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Carpatolechia proximella
Antall:50
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (23.06.2020)


Art:Caryocolum
Antall:30
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pleurota bicostella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (23.06.2020)