Lokaliteter: Brumåsavegen: 23.06.2020

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Lokalitet:Brumåsavegen (Lillestrøm, Viken)
Dato:23.06.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Klart, 22 grader
Kommentar til metode:Fotografering
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ochlodes sylvanus (Engsmyger)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Antall:2
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (23.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Melitaea diamina (Mørk rutevinge)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
Kommentar:veikant ved fuktig eng
© Hans Brubak (23.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:10
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Siona lineata (Ribbemåler)
Antall:2
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (23.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Semiothisa clathrata (Rutemåler)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (23.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Polyommatus amandus (Sølvblåvinge)
Merknad:15-20
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (23.06.2020)
© Hans Brubak (23.06.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Polyommatus icarus (Tiriltungeblåvinge)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (23.06.2020)