Lokaliteter: Li: 26.05.2012

Rapportør:Frank Alendal
Observatører:Frank Alendal
Lokalitet:Li (Sandnes, Rogaland)
Dato:26.05.2012
Registrert:17.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Odontopera bidentata (Tannmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frank Alendal (26.05.2012)