Lokaliteter: Bakkeløkka: 29.07.2020

Rapportør:Eli Gates
Observatører:Eli Gates
Lokalitet:Bakkeløkka (Asker, Viken)
Dato:29.07.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pyralis farinalis (Forrådshalmmott)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
Kommentar:funnet innendørs
© Eli Gates (29.07.2020)