Lokaliteter: Hagen: 28.08.2020

Rapportør:Jostein Matre
Observatører:Jostein Matre
Lokalitet:Hagen (Sarpsborg, Viken)
Dato:28.08.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Satt på skoen min i dag tidlig!

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Phalera bucephala (Oksehodespinner)
Antall:1
Voksestadium:Larve
© Jostein Matre (28.08.2020)