Lokaliteter: Brattekleiv, Tromøy: 07.07.2020

Rapportør:Kristina Kvam
Observatører:Kristina Kvam
Lokalitet:Brattekleiv, Tromøy (Arendal, Agder)
Dato:07.07.2020
Registrert:30.08.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:skiftende vær
Kommentar til funn:Satt på vegg, tidlig på morgenen.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ourapteryx sambucaria (Stjertmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Kristina Kvam (07.07.2020)