Lokaliteter: Blåfjellet: 15.08.2020

Rapportør:Sveinung Sigbjørnsen
Observatører:Sveinung Sigbjørnsen
Lokalitet:Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Dato:15.08.2020
Registrert:12.09.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Kjølig, skodde, 12 grader om kvelden
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (15.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Protolampra sobrina (Barskogfly)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (15.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis populata (Blåbærmåler)
Antall:5
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (15.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Thera cognata (Brun einerbarmåler)
Antall:12
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (15.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Mniotype adusta (Brunt lærfly)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (15.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Crocallis elinguaria (Bølgemåler)
Antall:2
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (15.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Cerapteryx graminis (Gressmarkfly)
Antall:11
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (15.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Entephria caesiata (Grå bergmåler)
Antall:14
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (15.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Eana osseana (Gul skyggevikler)
Antall:20
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xestia baja (Kantplettbakkefly)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (15.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea furva (Mørkt engfly)
Antall:7
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (15.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Brachylomia viminalis (Rotstrekvierfly)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (15.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Parastichtis suspecta (Rødlig løvfly)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (15.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea schildei (Rødt fjellengfly)
Antall:3
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (15.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Ceramica pisi (Rødt hagefly)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
Antall:9
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (15.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia mendica (Skogteglfly)
Antall:3
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (15.08.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Carsia sororiata (Tranebærmåler)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (15.08.2020)


Art:Dysstroma
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (15.08.2020)