Lokaliteter: Vestre Sandøya: 21.06.2020

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Vestre Sandøya (Tvedestrand, Agder)
Dato:21.06.2020
Registrert:15.10.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Litt disig, ca 19 grader

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:2
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (21.06.2020)