Lokaliteter: Årviknes: 15.10.2020

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Årviknes (Ullensvang, Vestland)
Dato:15.10.2020
Registrert:18.10.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Klart - vindstille - 6-4 grader gjennom natten
Kommentar til metode:Flertallet av Gul frostmåler satt på vegg nær lysfellen.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Thera juniperata (Grå einerbarmåler)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
Vanvittig flott. Fint fokusert på høyre side, her sees fine detaljer.
© Ole Terland (15.10.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler)
Merknad:> 20
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (15.10.2020)
© Ole Terland (15.10.2020)