Lokaliteter: Sørborg: 28.10.2020

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Sørborg (Bergen, Vestland)
Dato:28.10.2020
Registrert:30.10.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Art:Epirrita (Bjørkemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Thera britannica (Edelgranbarmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Thera juniperata (Grå einerbarmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colotois pennaria (Spinnermåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen