Lokaliteter: Årviknes: 21.07.2019

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Årviknes (Ullensvang, Vestland)
Dato:21.07.2019
Registrert:27.02.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Thera cognata (Brun einerbarmåler)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (21.07.2019)