Lokaliteter: Sandøykilen: 02.08.2020

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Sandøykilen (Tvedestrand, Agder)
Dato:02.08.2020
Registrert:27.02.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis paphia (Keiserkåpe)
Antall:1
Leveområde:Kratt
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (02.08.2020)