Lokaliteter: Vestre Sandøya, Klåholmen: 13.08.2020

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Vestre Sandøya, Klåholmen (Tvedestrand, Agder)
Dato:13.08.2020
Registrert:07.03.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, ca. 21 grader, svak vind

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Thecla betulae (Slåpetornstjertvinge)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
Kommentar:De har vel vært her, men det er 7 år siden jeg så slåpetornstjertvinge sist
© Lucy Birgitte Liahjell (13.08.2020)
© Lucy Birgitte Liahjell (13.08.2020)