Lokaliteter: Vestre Sandøya, Klåholmen: 23.08.2020

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Vestre Sandøya, Klåholmen (Tvedestrand, Agder)
Dato:23.08.2020
Registrert:26.05.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol. 20 grader

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Issoria lathonia (Sølvkåpe)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (23.08.2020)

Andre bilder

© Lucy Birgitte Liahjell (23.08.2020)