Lokaliteter: Øygårdsosen: 27.05.2021

Rapportør:Svein Bekkum
Observatører:Svein Bekkum
Lokalitet:Øygårdsosen (Lødingen, Nordland)
Dato:27.05.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, men kjølig bris fra øst
Kommentar til metode:Lokking med feromon beregnet til Saturnia pavonia
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Glyphipterix haworthana
Antall:3
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Kom til feromon til Saturnia pavonia
© Svein Bekkum (27.05.2021)