Lokaliteter: Kloterudveien: 29.05.2021

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Lokalitet:Kloterudveien (Lillestrøm, Viken)
Dato:29.05.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Klart, 18 grader
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Callophrys rubi (Grønnstjertvinge)
Antall:6
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (29.05.2021)