Lokaliteter: Bøleveien 18: 08.09.2021

Rapportør:Øyvind Stickler
Observatører:Øyvind Stickler
Lokalitet:Bøleveien 18 (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Dato:08.09.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Vindstille, klarvær, 16gr C.
Kommentar til metode:20W Blacklight BL368 Lamp UV. Lampe hang under vanlig utelampe som var på samtidig da Blacklight pæra gav for lite arbeidslys mhp. avfotografering av dyr som landet på hvit ru murvegg. Lampetid kl 21:45-01:00, 07-08 september 2021.
Observasjonstype:Duk/laken og lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler)
Antall:10
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (08.09.2021)
© Øyvind Stickler (08.09.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Dichelia histrionana (Bartrevikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (08.09.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Ennomos erosaria (Eikeflikmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (08.09.2021)
© Øyvind Stickler (08.09.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Watsonalla binaria (Eikesigdvinge)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (08.09.2021)
© Øyvind Stickler (08.09.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Thera firmata (Fjærbarmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (08.09.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Thera obeliscata (Furubarmåler)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (08.09.2021)
© Øyvind Stickler (08.09.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (08.09.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Pandemis cerasana (Lærbrun bladvikler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (08.09.2021)
© Øyvind Stickler (08.09.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:5
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (08.09.2021)
© Øyvind Stickler (08.09.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (08.09.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia maculana (Ospekveldvikler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (08.09.2021)
© Øyvind Stickler (08.09.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Lathronympha strigana (Perikumvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (08.09.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola macilenta (Rettlinjet høstfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (08.09.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Amphipyra pyramidea (Rødt pyramidefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Opisthograptis luteolata (Sitronmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (08.09.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia ramella (Svartflekket kveldvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (08.09.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Noctua comes (Variabelt båndfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dysstroma citrata (Vinkelskogmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (08.09.2021)
© Øyvind Stickler (08.09.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia albistria
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (08.09.2021)