Lokaliteter: Olderskogen: 23.06.2021

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Olderskogen (Engerdal, Innlandet)
Dato:23.06.2021
Registrert:13.09.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving kveld.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter hilarella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (23.06.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter ulmifoliella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hunn.
© Leiv Tommas Haugen (23.06.2021)