Lokaliteter: Bøleveien 18: 09.09.2010

Rapportør:Øyvind Stickler
Observatører:Øyvind Stickler
Lokalitet:Bøleveien 18 (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Dato:09.09.2010
Registrert:15.09.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Duk/laken og lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ennomos fuscantaria (Askeflikmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (09.09.2010)
© Øyvind Stickler (09.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Catocala fraxini (Blått ordensbånd)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (09.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (09.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Ennomos erosaria (Eikeflikmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (09.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Thera firmata (Fjærbarmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (09.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (09.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Dryobotodes eremita (Grått eikefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (09.09.2010)
© Øyvind Stickler (09.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Mniotype satura (Høstlærfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (09.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (09.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola helvola (Rødt høstfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (09.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Colotois pennaria (Spinnermåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (09.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Dysstroma citrata (Vinkelskogmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (09.09.2010)
© Øyvind Stickler (09.09.2010)