Lokaliteter: Presthammer: 10.07.2021

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:10.07.2021
Registrert:21.09.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Elachista luticomella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hunn.
© Leiv Tommas Haugen (10.07.2021)