Lokaliteter: Presthammer: 09.05.2022

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:09.05.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gracilis (Punktseljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Legger ved bilde som sammenligner O.gracilis og O. cerasi. O. gracilis er større og mer spissvinget enn O. cersi.
© Leiv Tommas Haugen (09.05.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen