Lokaliteter: Bøleveien 18: 18.06.2022

Rapportør:Øyvind Stickler
Observatører:Øyvind Stickler
Lokalitet:Bøleveien 18 (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Dato:18.06.2022
Registrert:19.06.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Svak vind 3 m/s fra V, overskyet, +13gr C.
Kommentar til metode:250w lampe m/drossel hengende på hvit murvegg, sydvest-vendt skiferterrasse.
Kommentar til funn:Nattlokking fra kl 23:15-01:45 (18-19 juni).
Observasjonstype:Duk/laken og lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hylaea fasciaria (Barskogmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (18.06.2022)
© Øyvind Stickler (18.06.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe quadrifasiata (Brun båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (18.06.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Watsonalla binaria (Eikesigdvinge)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (18.06.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Macaria liturata (Furubuemåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (18.06.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia subfuscata (Grumset dvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Macaria alternata (Grå buemåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (18.06.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Macaria notata (Gul buemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (18.06.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (18.06.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (18.06.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Anania coronata (Hyllengmott)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (18.06.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia ambigualis (Junimosemott)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (18.06.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Campaea margaritaria (Løvskogmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (18.06.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Trachea atriplicis (Meldefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (18.06.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (18.06.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Siona lineata (Ribbemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (18.06.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Opisthograptis luteolata (Sitronmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (18.06.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Rusina ferruginea (Skyggefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (18.06.2022)
© Øyvind Stickler (18.06.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Anania perlucidalis (Sumpengmott)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (18.06.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Dypterygia scabriuscula (Syrefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (18.06.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Acronicta rumicis (Syrekveldfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (18.06.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Odontopera bidentata (Tannmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (18.06.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis exclamationis (Åkerjordfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (18.06.2022)