Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Årvikenes: 22.08.2022

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Årvikenes (Ullensvang, Vestland)
Dato:22.08.2022
Registrert:23.08.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Delvis sol, opphold, vindstille, 17 grader
Kommentar til metode:På sommerfuglbusk, også liten kålsommerfugl
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (22.08.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (22.08.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Macroglossum stellatarum (Dagsvermer)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Vingeslagfrekvensen er 80 Hz, hvilket er å høyt at det skaper en summelyd. Energiforbruket hos Dagsvermer under sveveflyving er det høyeste som er målt i dyreverdenen, unntatt for Kolibri-fuglen. Under sveveflyvning er energiforbruket 150-180 x energiforbruket når sommerfuglen sitter i ro. Til sammenligning kan et menneske øke sitt energiforbruk 20 x fra å være i ro til å yte maksimalt. Energibalanse/gram(sommerfugl)/time: Ut fra målinger av oksygenforbruk under sveveflyning, har en funnet energiforbruk (målt som milligram lipid) som varierer mellom 68, 39 og 24 mg/g(sommerfugl)/h. Jeg velger å se bort fra den høyeste verdien, fordi dette gjelder en svært liten sommerfugl der små unøyaktigheter slår mye ut grunnet lav sommerfuglvekt. Jeg velger derfor et snitt av de to laveste tallene. ENERGIFORBRUK: Estimert til 32 mg lipid/g(sommerfugl)/h, eller 0,525 mg/g(sommerfugl)/min eller 8,75 µg/g(sommerfugl)/s. Dagsvermer veier 280 mg: Energiforbruk for sveveflyvning hos Dagsvermer: 2,5 µg/sommerfugl/s. En dagsvermer drikker 211 µL nektar pr dag. Nektar inneholder 20% karbohydrater. En Dagsvermer får dermed i seg 42 mg karbohydrat pr dag. Sommerfuglen omsetter dette til 21 mg lipid. ENERGIINNTAK: Dagsvermeren spiser tilsvarende 21 mg lipid pr dag. ENERGIBALANSE: Dagsvermeren kan svevefly 2h20min på den mengden nektar Dagsvermeren kan drikke hver dag. Ut fra en annen måte å regne på (energiforbruk pr vingeslag) kan Dagsvermeren fly 3h40min pr dag. Energiinntaket tillater altså sveveflyvning mellom 2h20min og 3h40min.
© Ole Terland (22.08.2022)
Dagsvermer står stille i luften når den suger nektar. Dette i motsetning til humlesvermer som støtter seg med to forbein til blomsten når den suger nektar. Jeg tror at Dagsvermer er underrapportert fordi den minner om en humle. Men, et viktig men er, at humler alltid setter seg på blomsten når den suger nektar.
© Ole Terland (22.08.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Pieris rapae (Liten kålsommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen