Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Heggerud gard og camping: 12.08.2022

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Heggerud gard og camping (Sør-Fron, Innlandet)
Dato:12.08.2022
Registrert:13.09.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
Antall:1
Kommentar:Hunn. Gen.prep.
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Papestra biren (Blåbærfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dichrorampha simpliciana (Burotvikler)
Antall:1
Kommentar:Hann. Gen.prep.
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (12.08.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Euxoa recussa (Fiolettbrunt jordfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diachrysia stenochrysis (Mindre båndmetallfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hoplodrina blanda (Mørkt ringurtefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia nisella (Raklekveldvikler)
Antall:1
Kommentar:Hunn. Gen.prep.
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (12.08.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta padella (Rognespinnmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
Kommentar:Fler obs. Hunn. Gen.prep.
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epirrhoe rivata (Stor mauremåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Amphipoea fucosa (Variabelt stengelfly)
Antall:4
Kommentar:Hann+ hunn. Genital.prep.
Voksestadium:Voksen
Hann.
© Leiv Tommas Haugen (12.08.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Nemapogon cloacella (Vedkjukemøll)
Antall:1
Kommentar:Hann. Gen.prep.
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Caryocolum pullatella
Antall:2
Kommentar:Hann og hunn. Begge genitalprep.
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (12.08.2022)
Hunn.
© Leiv Tommas Haugen (12.08.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Chionodes distinctella
Antall:1
Kommentar:Hann. Gen.prep.
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (12.08.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Depressaria badiella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Hann. Gen.prep.
© Leiv Tommas Haugen (12.08.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Depressaria sordidatella
Antall:1
Kommentar:Hann. Gen.prep.
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (12.08.2022)
© Leiv Tommas Haugen (12.08.2022)