Lokaliteter: Sandbekken: 31.07.2022

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Sandbekken (Tysvær, Rogaland)
Dato:31.07.2022
Registrert:22.09.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving dag.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hypenodes humidalis (Dvergnebbfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bryotropha terrella
Antall:1
Kommentar:Hann. Gen.prep.
Voksestadium:Voksen