Lokaliteter: Revtangen Ornitologiske Stasjon: 20.10.2022

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Lokalitet:Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Dato:20.10.2022
Registrert:25.10.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:6
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen