Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Hovedøya: 09.07.2011

Rapportør:Rolf Bækkevold
Observatører:Rolf Bækkevold
Lokalitet:Hovedøya (Oslo)
Dato:09.07.2011
Registrert:19.02.2024
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Observasjonstype:Tilfeldig
Værforhold:sol
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cupido minimus (Dvergblåvinge)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Rolf Bækkevold (09.07.2011)