Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Stavåsen: 21.07.2011

Rapportør:Rolf Bækkevold
Observatører:Rolf Bækkevold
Lokalitet:Stavåsen (Elverum, Innlandet)
Dato:21.07.2011
Registrert:20.02.2024
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Kommentar til metode:Tilfeldig observasjon i veikant eller lysning i skog
Kommentar til funn:Observert og fotografert
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Art:Plebejus argus/idas (Argus-/idasblåvinge)
Antall:1
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Boloria selene (Brunflekket perlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen
© Rolf Bækkevold (21.07.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Erebia ligea (Fløyelsringvinge)
Antall:1
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lycaena virgaureae (Oransjegullvinge)
Antall:1
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen