Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Tørvolt: 04.05.2024

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Tørvolt (Grimstad, Agder)
Dato:04.05.2024
Registrert:06.05.2024
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Lysfelle og håving kveld.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Polyploca ridens (Eikehalvspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Biston strataria (Eikelurvemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Panolis flammea (Furufly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Drymonia ruficornis (Lys eiketannspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eriopsela quadrana (Månevikler)
Antall:1
Kommentar:Uvanlig mørk form. Det. Leif Aarvik.
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (04.05.2024)


Artsdatabanken logo
Art:Lobophora halterata (Ospetungemåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phyllodesma ilicifolia (Rødbrun bladspinner)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis unguicella (Røsslyngsigdvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xylocampa areola (Vivendelfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Endromis versicolora (Vårspinner)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Heliozela sericiella
Antall:1
Voksestadium:Voksen