Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Blåfjellet: 18.05.2024

Rapportør:Sveinung Sigbjørnsen
Observatører:Sveinung Sigbjørnsen
Lokalitet:Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Dato:18.05.2024
Registrert:19.05.2024
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent vær, sol, klart
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:10
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (18.05.2024)


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:2
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (18.05.2024)


Artsdatabanken logo
Art:Saturnia pavonia (Nattpåfugløye)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (18.05.2024)