Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Kloterudveien: 03.06.2024

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Lokalitet:Kloterudveien (Lillestrøm, Akershus)
Dato:03.06.2024
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent, 21 grader
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Oeneis jutta (Juttas ringvinge)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Kommentar:På myr i enden av Kloterudveien
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (03.06.2024)
© Hans Brubak (03.06.2024)


Artsdatabanken logo
Art:Colias palaeno (Myrgulvinge)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Boloria euphrosyne (Rødflekket perlemorvinge)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (03.06.2024)


Artsdatabanken logo
Art:Pararge aegeria (Skogringvinge)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (03.06.2024)


Artsdatabanken logo
Art:Papilio machaon (Svalestjert)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (03.06.2024)