Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Vågslid: 08.07.2024

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Vågslid (Vinje, Telemark)
Dato:08.07.2024
Registrert:10.07.2024
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Lysfelle og håving kveld.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis myrtillana (Blåbærsigdvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe decoloraria (Fiolett båndmåler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Idaea seriata (Grå engmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Anania funebris (Gullrisengmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Platyptilia calodactyla (Gullrisfjærmøll)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma minorata (Heilundmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Merknad:10+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gnophos obfuscata (Klipperingmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eriopsela quadrana (Månevikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eucosma aspidiscana (Mørk gullrisengvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe spadicearia (Rosa båndmåler)
Merknad:10+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cochylidia subroseana (Rosa gullrispraktvikler)
Merknad:5+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia mendica (Skogteglfly)
Merknad:10+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Glyphipterix bergstraesserella
Merknad:5+
Voksestadium:Voksen